Loading...
0 like 0 dislike
65 views

Ba mẹ em có tuổi rồi, bản thân em thì sống xa ba mẹ em nên không chăm sóc được vậy nên em muốn mua gì ngon ngon mà an toàn cho sức khỏe ba mẹ, chị nào biết bán thịt heo an toàn không ạ? thịt heo hữu cơ càng tốt và bán hàng online ấy ạ, em không ngại giá cả đắt đâu ạ.

asked in Hôn nhân & Gia đình by (360 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Happ Trade bán thịt heo hữu cơ nè, chỗ đó ship toàn quốc, họ ship thẳng về nhà ba mẹ em luôn cho em đỡ tốn công đi lại nhiều.https://happytrade.org/ve-happy-trade.html

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 167 views
167 views asked Nov 8, 2017 in Sức khỏe by Huynh Son (260 points)
0 like 0 dislike
1 answer 71 views
0 like 0 dislike
1 answer 79 views
0 like 0 dislike
1 answer 33 views
0 like 0 dislike
1 answer 19 views
Loading...
...