Loading...
0 like 0 dislike
41 views

Cũng sắp hết năm rồi, năm hết Tết đến em muốn mua quà tặng ba mẹ nhưng không nghĩ ra thứ gì hữu ích, quần áo giày dép cũng không thiếu rồi.

asked in Hôn nhân & Gia đình by (260 points)

2 Tr? l?i

0 like 0 dislike

Mua đồ ăn là ok nhất á bạn, ăn được vào người là khỏe. Có trang này nó bán thực phẩm cũng hay lắm, mình hhay mua ở đó suốt, chắc tết thì mua nhiều nhiều tặng ba mẹ  https://happytrade.org/ve-happy-trade.html

answered by (360 points)
0 like 0 dislike
Ko biết mn thì sao, mình thì hay biếu các cụ hộp sữa Alanen vàng.
answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 178 views
0 like 0 dislike
0 answers 17 views
0 like 0 dislike
1 answer 193 views
0 like 0 dislike
0 answers 74 views
0 like 0 dislike
4 answers 158 views
158 views asked Jan 24, 2017 in Giáo dục by Khả Khả (120 points)
Loading...
...