Loading...
0 like 0 dislike
23 views

mình ở hố chí minh,mình muốn tìm chỗ nào chuyên dạy học kèm dạy múa bellydance cho trẻ chuyên nghiệp,giá cả cao cũng được ạ? ai biết cho e thông tin nhé. 

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

cho trẻ học bellydance chuyên nghiệp thì nên học ở đây nè https://www.facebook.com/clbbellygirls/, dạy tốt lắm,có nhiều chi nhánh và giá cả cũng phù hợp, bạn vô hỏi xem có dịch vụ bạn cần k nhé. 

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 32 views
0 like 0 dislike
1 answer 76 views
0 like 0 dislike
1 answer 77 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
1 answer 81 views
Loading...
...