0 votes
in Business by (160 points)
Mình đang cần nhập một số loại hàng hóa trên Tmall nhưng chưa biết đơn vị nào chất lượng và hiệu quả. Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình "Nơi nào nhập hàng Tmall nhanh nhất Hà Nội" với.

1 Answer

0 votes
by (160 points)

Bạn hỏi bên này thử nè https://dathangtaobao.vn/. Hùi trước mình cũng có ý định nên hỏi bên này được lắm. Họ tư vấn kỹ càng. bạn hỏi bên đó xem như thế nào chứ lâu rùi mình cũng không nhớ

...