Loading...
0 like 0 dislike
24 views

Hiện tại hình như các loại đá muối bên mình bán phải nhập khẩu hết phải không cả nhà?
Cả nhà có biết thông tin gì không vậy?
cho mình một số các thông tin chia sẻ với được không :d
Cảm ơn cả nhà trước đã chia sẻ nghe hehe

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Sản phẩm đèn đá muối hả?
Bên này https://damilama.com/tags/den-da-muoi-himalaya/ có đầy đủ sản phẩm cũng như những công dụng nè mình nghĩ bạn có thể xem đó.
Với chất lượng tốt, giá cả đảm bảo thì okie bạn há

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 94 views
0 like 0 dislike
1 answer 74 views
74 views asked Nov 21, 2017 in Vấn đề khác by nguyennguyetni (1.5k points)
0 like 0 dislike
1 answer 40 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
Loading...
...