Loading...
0 like 0 dislike
52 views

Không biết ở đâu chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đài Loan tốt nhất vậy mọi người. Cho em xin địa chỉ với. Đang muốn làm một chuyến qua đó vào cuối tháng sau nên đang ráo riết tìm hiểu, chắc lọc kinh nghiệm đây ah :D :D :D

asked in Du lịch by (160 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Sang trang blog của KKDay đi em. Hình như là http://vn.blog.kkday.com thì phải. Chị hay lên đây đọc thông tin để đi du lịch. Bên đây chia sẻ thông tin, kinh nghiệm du lịch rất kỹ, từ phương tiện, món ăn đến chỗ ở, chỗ đi chơi. Em tham khảo thử đi.

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 54 views
0 like 0 dislike
1 answer 52 views
0 like 0 dislike
1 answer 108 views
0 like 0 dislike
1 answer 48 views
0 like 0 dislike
1 answer 116 views
Loading...
...