Loading...
0 like 0 dislike
30 views

Các bác có biết địa chỉ nào bán bếp điện từ âm tốt và đảm bảo chất lượng không?

asked in Vấn đề khác by (180 points)
Tham khảo thử bên Malloca đi bạn, nhà mình cũng hay mua các đồ dùng nhà bếp bên này. Mình thấy sản phẩm bên này chất lượng khá ổn, ít ra thì đó là cửa hàng lớn nên uy tín cũng sẽ lớn hơn các cửa hàng nhỏ khác.

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 37 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
39 views asked Mar 30, 2018 in Vấn đề khác by phutho828 (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 32 views
0 like 0 dislike
1 answer 43 views
Loading...
...