Loading...
0 like 0 dislike
19 views

Mấy hiệu bếp điều từ và hồng ngoại kiểu mastercook sao mà nó khó khăn kiếm người sửa quá. :(
Nên giờ lên đây xem nhà mình có ai sửa không?
Có ai sửa các loại dịch vụ không?

asked in Kinh doanh by (280 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Thông tin về bếp thì chỗ đây http://bephanhphuc.vn/ trang này là trang sản phẩm chuyên về bếp.
Nhưng mà hiện tại nếu muốn sửa có thể liên hệ lên cũng được.
Sửa đồ tận nhà dịch vụ tốt

answered by (340 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 33 views
0 like 0 dislike
1 answer 122 views
0 like 0 dislike
1 answer 48 views
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
0 like 0 dislike
1 answer 37 views
Loading...
...